28.neděle v mezidobíNeděle 9. října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za syna Ondřeje,otce Josefa, rod Němců a Prostředních

v 11.00 Velká Losenice – za rod Ledvinků a Macků a duše v očistci

 

Pondělí 10. října

v 19.00 Velká Losenice– za Josefa a Libuši Dočekalovy, rod Dočekalů a Šerejchů

 

Středa 12. října

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za rod Nedělků, Sobotků, Kubátů a Uttendorfských

 

Čtvrtek 13.října

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (18.00 – sv.smíření)


Pátek 14.října

v 19.00 Velká Loseniceza Františka a Františku Tomanovy, oboje rodiče

a sourozence

 

památka sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církveSobota 15. října

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

29.neděle v mezidobíNeděle 16. října

v 8.00 Velká Losenice – za rodiče Dohnalovy,Burešovy a vnučku Janičku

v 9.30 Havl. Borová – za Kamila a Annu Hájkovy a rodiče z obojí strany

v 10.30 Vepřová – výročí posvěcení kaple – za živé a + obyvatele Vepřové


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Svátost smíření

Velká Losenice – pátek – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.30 –14.45 hod.

 

 

Modlitba růžence

Velká Losenice

pondělí,středa,pátek – před euch. obětí,

úterý, čtvrtek,sobota – 17.00 hod.

neděle 7.20 a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod. čtvrtek v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. ( Obecní úřad )

Vepřová

úterý, čtvrtek,neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2016

Všeobecný : Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.

Evangelizační : Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.

Národní: Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.

Farní : Aby modlitba růžence posilovala víru farnosti a úctu k Panně Marii.