28. neděle v mezidobíNeděle 15.října

8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borováza Františka Janáčka,sourozence a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice- na poděkování za 80let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu

 

Pondělí 16.října

v  19.00 Velká Losenice- za Janičku Burešovou a všechny mladé zemřelé lidi z naší farnosti

 

svátek sv.Lukáše, evangelistyStředa 18.října

v 14.00 Havlíčkova Borová – pohřeb pana Františka Loubka (*1932)

v 16.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Kateřinu a Josefa Grigarovy

 

Čtvrtek 19. října

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 20 .října

v 19.00 Velká Losenice – za Jana a Marii Hladíkovy,ob.rodiče a strýce Emila

 

Sobota 21. října

v 17.00 Oudoleň – za Svatavu Hilgertovu, rodinu Jelínkovu a Pátkovu

 

29. neděle v mezidobíNeděle 22.října

8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borováza Jaroslava Kyncla a dceru Marii

v 10.30 Vepřová – posvícení – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

 


Modlitba Růžence

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek – před euch. obětí

úterý,čtvrtek, sobota – 18.00 hod.

neděle před euch.obětí v 7.20 a 10.20 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod. čtvrtek v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. ( Obecní úřad )

Vepřová

úterý,čtvrtek, neděle v 18.00 hodin

Havlíčkova Borová

čtvrtek v 14.20 hod., neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00 -14.45 hod.


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00 – 9.30 hod.


Úřední hodiny: – středa – 14.00 -16.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc října 2017

Evangelizační : Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra

Národní : Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných

Farní: Aby modlitba růžence posilovala víru farnosti a úctu k Panně Marii