Sobota     10. října

v 17.00 Oudoleň –   eucharistická oběť

 


 

Neděle 11. října     28. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Konfrštovy, živé a zemřelé členy rodiny Konfrštovy a Nevolovy

v 11.00  Sázava – za Marii a Lucinku Lacinovy

 

Pondělí     12. října

v 8.00 Velká Losenice –   za Boženu a Václava Milfaitovy (8.30 – 9.00 sv. smíření)

 

Středa     14. října

13.00 – 17.00   Velká Losenice – ADORACE (do 10 adorujících v kostele)

Prosím, zapište se ve vchodu kostela. Děkuji.

15.00 – 16.00  Velká Losenice – sv. smíření

v 16.00 Velká Losenice – Losík – Katechetické setkání

 

Neděle 18. října     29. neděle v mezidobí

9.00 – 17.00 Velká Losenice – ADORACE (do 10 adorujících v kostele)

Prosím, zapište se ve vchodu kostela. Děkuji.

 


 

V tomto týdnu budou odslouženy mše svaté s intencemi:

Za Jiřího a Jaroslavu Ronovskou

Za rod Nedělků. Sobotků, Kubátů a Uttendorfských

Za Jiřího Vlacha  a Josefa Smolíka

Za Anežku Brázdovou

 


 

Modlitba sv. růžence v kostelích a kaplích farnosti bude probíhat jako obvykle (s omezením do 10 osob), pamatujte i na výzvu evropských biskupů k modlitbě sv. růžence ve svých domovech za ukončení pandemie)

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2020

Evangelizační: Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.

Národní: Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.

Farní: Aby  společná modlitba růžence posilovala společenství naší farnosti.

 


 

Modlitba růžence

Velká Losenice

pondělí – před euch. obětí,

úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota – 18.00 hod.

neděle 18.10. – v 9.00  a 16.30 hodin

neděle 11.10. – v 7.20 hod.

Malá Losenice

čtvrtek, neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle  18.10 ve 13.00 hod. 

neděle 11.10 –  před eucharistickou obětí

Vepřová

úterý, čtvrtek, neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 


 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Iz 25,6-10a

Žalm 23,1-3a

Flp 4,12-14.19-20

Mt 22,1-14

Čt

Ef 1,1-10

Žl 98

Lk 11,47-54

Po

Gal 4,22-24.26-27.31 – 5,1
Žl 113     Lk 11,29-32

Ef 1,11-14

Žl 33,1-2.4-5.12-13

Lk 12,1-7

Út

Gal 5,1-6

Žl 119

Lk 11,37-41

So

Ef 1,15-23

Žl 8,2-3a.4-5.6-7

Lk 12,8-12

St

Gal 5,18-25

Žl 1,1-2.3.4+6

Lk 11,42-46

Ne

Iz 45,1.4-6

Žl 96

1 Sol 1,1-5b

Mt 22,15-21