Neděle 10. října 28. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Konfrštovy syna Jiřího živé a zemřelé rodiny Konfrštovy a Nevolovy

v 11.00 Sázava – na poděkovaní za 60 let společného života

 

Pondělí 11. října

v 8.00 Velká Losenice- eucharistická oběť

 

Středa 13. října

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za  Renatu a Vladimíra Špinarovy, rodiče Zichovy a Mokrých

 

Čtvrtek 14. října

v 15.00   Havlíčkova Borová – za rodinu Sedlákovu, Bencovu, Novotných a Dvořákovu

(14.00 – fara – sv. smíření)

v  19.00  Malá Losenice –  za živé a zemřelé obyvatele M. Losenice

(18.30 – sv. smíření)


Pátek 15. října památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

v 19.00 Velká Losenice – na poděkování

(18.30 – sv. smíření)


Sobota 16. října

v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 17. října 29. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za rodiny Černých

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jiřího a Jaroslavu Ronovských a celý rod

v 10.30 Vepřová – výročí posvěcení kaple – za Františka Němce, bratra Josefa a rodiče

 

 


 

Modlitba růžence

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek před eucharistickou obětí

úterý, čtvrtek, sobota v 18.00 hod.

neděle v 7.20 a 10.20 hod.

Malá Losenice

čtvrtek, neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle 3.10. ve 13.00 hod.

neděle 10.10. před eucharistickou obětí

pondělí, úterý, středa, čtvrtek, sobota (2.10. a 9.10.) vždy v 19.00 hod.

Vepřová

úterý, čtvrtek, neděle v 18.00 hod.

Pořežín

pátek v 18.00 hod.

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 hod.

neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota před eucharistickou obětí

 

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Mdr 7,7-11

žalm 90

Žid 4,12-13

Mk 10,17-30

Čt

Řím3,12- 30a

žalm 130

Lk 11,47-54

Po

Řím 1,1-7

žalm 98

Lk 11,29-32

Řím 4,1-8

žalm 32

Lk 12,1-7

Út

Řím 1,16-25

žalm 19

Lk 11,37-41

So

Řím 4,13.16-18

žalm 105

Lk 12,8-12

St

Řím 2,1-11

žalm 62

Lk 11,42-46

Ne

Iz 53.10-11

žalm 33

Žid 4,14-16

Mk 10,35-45