28. neděle v mezidobíNeděle 14 .října

v 8.00 Velká Losenice – za rodiny Neubauerovy a Tlustých

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Konfrštovy a rodiny Nevolovy a Němcovy

v 11.00 Sázava za farníky

ve 14.00 Sázava – kaple – koncert Hudba v myšlenkách Masarykových

 

památka sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církvePondělí 15. října

v 19.00 Velká Losenice zarodiče Švomovy,syna a snachu,rodiče Henzlovy a Roseckých

 

památka sv.Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníkaStředa 17.října

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rod Strašilů,dva syny,rod Jarošů a Imramovských

 

svátek sv.Lukáše, evangelistyČtvrtek 18.října

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 19.října

v 19.00 Velká Losenice – za rodiče Dohnalovy a Jaroslava Jaroše

 

Sobota 20. října

v 17.00 Oudoleň – za Karla Kubáta,rodiče a sourozence a rodiče Málkovy

 

29. neděle v mezidobíNeděle 21 .října

v 8.00 Velká Losenice – za Marii a Jaroslava Kamarádovy,syna Bohumíra

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Veselou a Štelzlovu

v 10.30 Vepřová– výročí posvěcení kaple – za živé a + obyvatele Vepřové


Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 18.30 -18.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara –čtvrtek – 14.00 – 14.45 hod.

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00-9.30 hod

 

Modlitba růžence

 

Velká Losenice

Pondělí, středa, pátek – před euch. obětí, úterý,čtvrtek,sobota – 18.00 hod.

neděle 7.20 a 10.20 hodin

Malá Losenice

čtvrtek, neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. – kaple

Vepřová

úterý,čtvrtek,neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2018

Evangelizační: aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.

Národní: za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat

Farní: Aby společná modlitba růžence posilovala společenství naší farnosti