28.neděle v mezidobí Neděle 9.října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Josefa Němce, rodiče Němcovy a Prostřední

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Františka Nedělkovy a oboje rodiče

Úterý 11.října

v 19.00 Velká Losenice – za Vladimíra a Jiřího Zachovy,rodiče a vnuka Romana

Středa 12.října

v 15.00 Velká Losenice – DRAKYÁDA – sraz dětí před Losíkem

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za + spolužáky r.1944, Josefa Koloucha, Františka Uttendorfského, Marii Stránskou, Václava Nedělku, Jiřího Havlíčka a Josefa Pátka

Čtvrtek 13.října

v 15.00 – Havlíčkova Borová – za Josefa a Annu Zelených

v 19.00 – Vepřová – za živé a + obyvatele Vepřové (18.00 – sv.smíření)


Pátek 14.října

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Pátkovou, Augustinovou a Miloslava Mráčka

Sobota 15. října

v 17.00 Oudoleňza Bohuslava, Věru a Milana Ondráčkovy

29.neděle v mezidobí Neděle 16.října

v 8.00 Velká Losenice – za rod Bauerů, Pojmanů, Chvátalů a Jiřího Podrackého

v 9.30 Havl.Borová –za Františka Machovce, rodiče a prarodiče

v 10.30 Vepřová – výročí zasvěcení kaple – za živé a + obyvatele Vepřové


Modlitba Růžence

Velká Losenice

úterý, středa, pátek – před euch. obětí

pondělí, čtvrtek, sobota – 18.00 hod.

neděle7.20 a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. (Obecní úřad)

Vepřová

úterý, čtvrtek, neděle v 18.00 hodin

Havlíčkova Borová

čtvrtek v 14:30 hod, neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

Farní knihovna:

Velká Losenice – neděle 9.00-11.00 hod.


Svátost smíření:

Velká Losenice: pátek hod. před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová: čtvrtek – 14.00-14.45 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2011

Všeobecný : za nevyléčitelně nemocné, aby se ve svém utrpení mohli opřít o víru v Boha a lásku svých bližních.

Misijní : Aby Světová misijní neděle roznítila v Božím lidu nadšení pro evangelizaci a podporu misijních aktivit modlitbou a hospodářskou pomocí nejchudším církvím.

Národní za naší osobní připravenost stát se kmotry těm, kdo touží být pokřtění,

a za odpovědné celoživotní naplňovaní tohoto závazku.

Místní: Aby modlitba růžence byla nedílnou součástí života našich rodin