28. neděle v mezidobíNeděle 11.října

v 8.00 Velká Losenice         – za farníky

v 9.30 Havl.Borová  – za živé a zemřelé členy rodiny Janáčkovy

v 11.00 Velká Losenice- za rodinu Roseckých a Pelikánovu a Lacinovu

Pondělí 12. října

v 8.00 Velká Losenice –  za   Josefa Švomu, rodiče, rodiče Roseckých

 

Středa 14. října

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za Františku a Aloise Roseckých a Josefa Králíčka

 

památka sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církveČtvrtek 15.října

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 16.října

v 19.00 Velká Losenice –  za  Františka Tomana, rodiče a sourozence

 

Sobota 17.října

v 6.30  Oudoleň – odjezd na Národní eucharistický kongres do Brna

(přes Slavětín, Havl.Borovou, Vepřovou, M.Losenici, V.Losenici a Sázavu )

 

29. neděle v mezidobíNeděle 18.října

v 8.00   Velká Losenice   – za rodiny Rymešovy,Hegnerovy a Bohumilu Kindrovou

v 9.30   Havl.Borová  – za Marii a Josefa Veselých

v 10.30 Vepřová výročí posvěcení kaple  – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové


Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.30 –14.45

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby:  na měsíc říjen  2015

Všeobecný: Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní podobou otroctví.

Misijní: Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby s misijním duchem ohlašovala evangelium těm,kdo na ně ještě čekají

Národní: Za zodpovědné a poctivé křesťany,kteří budou v církvi dobrými hospodáři duchovního i hmotného bohatství.

Místní: Aby  společná modlitba růžence posilovala společenství naší farnosti