Neděle                      13.října 28. neděle v mezidobí

v 8.00     Velká Losenice  – za farníky

v 9.30    Havlíčkova Borová – za  Marii a Josefa Konfrštovy a oboje rodiče

v 11.00    Sázava – rodinu Sáblíkovu, Jindrovu Brabcovu a Krčilovu

 

Pondělí                             14. října

v 8.00 Velká Losenice –za rodiče Švecovy,syna Jana a živé a zemřelé toho rodu

Středa                                16.října

v 16.00 Velká Losenice – Losík –  katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodinu Vytlačilovu,Jarošovu,Kubátovu a Novotných

 

Čtvrtek      17. října památka sv.Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Annu a Jaromíra Němcovy,dceru Marii a celý rod

 

Pátek                                 18. října                    svátek sv.Lukáše, evangelisty

v 8.00 Velká Losenice – za  rod Zachů

Neděle                      20.října 29. neděle v mezidobí

v 8.00   Velká Losenice  – za Antonii a Františka Roseckých a rodinu Fialovu

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Ludmilu a Františka Andresovy a ob.rodiče

v 11.00    Vepřová – posvícení – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové


 

Farní knihovna :

Velká Losenice –  neděle  9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření :

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.


 

Modlitba růžence

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek – před euch. obětí,

úterý,čtvrtek, sobota – 18.00 hod.

neděle 7.20  a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle (13.10.) –  před euch.obětí

neděle (20.10 ). ve 13.00 hod.

Vepřová

úterý, čtvrtek, neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  říjen  2019

Evangelizační : aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu

misií.

Národní : Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí

světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.

Farní : Aby  společná modlitba růžence posilovala společenství naší farnosti