Neděle 15.října     28. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za Františka Roseckého, oboje rodiče a celý rod

v 9.30  Havlíčkova  Borová – za farníky

v 10.30 Vepřová – výročí posvěcení kaple – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové –   za Františka Němce , bratra Josefa a rodiče

 

Pondělí 16. října

v 8.00 Velká Losenice  – na úmysl dárce, za nemocnou

 

Středa 18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež za zemřelé spolužáky r.1944

 

Čtvrtek 19. října

v 15.00  Havlíčkova Borová –   eucharistická oběť pro děti a mládež

 

Pátek 20.října

v 19.00 Velká Losenice – za Františka Malého,ob.rodiče 2 bratry a Kristýnu Zárubovou

 

Sobota 21. října

v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

v 18.00 Sázava – Misijní most  + modlitba růžence

 

Neděle 22.října 29. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice –   za  farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za rodinu Kolouchovu,Havlíčkovu,Říčanovu a Medovu

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Musilovu, Fiedlerovu, Novotných

v 13.00 Sázava – ekumenická procházka (sraz účastníků před evangelickým kostelem)

 


 

Modlitba růžence

 

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek – před euch. obětí,

úterý, čtvrtek, sobota – 18.00 hod.  neděle 7.20 hod

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod. čtvrtek v 19.00 hod.

Sázava

neděle(15.10) ve 13.00 hod.  neděle(22.10) ve 12.30 hod

pondělí – čtvrtek od 19.00hod , sobota v 18hodin

Vepřová

úterý, čtvrtek,neděle v 18.00 hodin

Pořežín

čtvrtek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 25,6-10a

žalm 23

Flp 4,12-14.19-20

Mt 22,1-14

Čt

Řím3,21-30a

žalm 130

Lk 11,47-54

Po

Řím 1,1-7

žalm 98

Lk 11,29-32

Řím 4,1-8

žalm 32

Lk 12,1-7

Út

Řím 1,16-25

žalm 19

Lk 11,37-41

So

Řím 4,1-8

žalm 32

Lk 12,1-7

St

2 Tim 4,9-17b

žalm 145

Lk 10,1-9

Ne

Iz 45,1.4-6

žalm 96

1 Sol 1,1-5b

Mt 22,15-21