29.neděle v mezidobí ANeděle 19.října

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Františku a Ludvíka Andresovy a nemocnou Haničku

+ křest Magdaléna Zvolánková

10.30 Vepřová – Výročí posvěcení kaple – za živé a + obyvatele Vepřové


Pondělí 20.října

v 19.00 Velká Losenice- za Karla a Ludmilu Milfaitovy,rod Milfaitů,Havlíčků a Holcmanů

 

Středa 22.října

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 16.15 Velká Losenice – ministrantská schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Bohumíra Kamaráda a otce

 

Čtvrtek 23.října

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (17.00 – sv.smíření)


Pátek 24.října

v 19.00 Velká Losenice – za Jana a Marii Hladíkovy,ob.rodiče a strýce Emila

 

——————————– konec letního času 03.00 – 02.00 hod. —————–

Výročí posvěcení kostelaNeděle 26.října

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ : v 8.30 Velká Losenice – eucharistická oběť

– za rodinu Fiedlerovu,Musilovu a Novotnovu

9.30 zahájení farního shromáždění a předání medailí farního svazu

9.45 Liberi Dei

10.30 – Losík – přednáška sestry Angely – Matka Vojtěcha Hasmandová

11.30 – setkání modlitebních skupin živého růžence

12.00 – modlitba Anděl Páně a požehnání

 


Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek 18.00-18.45 hod,

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

 

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – 9.00-9.30 hod

 

Modlitba Růžence

Velká Losenice

pondělí,středa, pátek – před euch. obětí

úterý,čtvrtek, sobota – 18.00 hod.

neděle před euch.obětí v 7.20 a 10.20 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod. čtvrtek v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. ( Obecní úřad )

Vepřová

úterý,čtvrtek, neděle v 18.00 hodin

Havlíčkova Borová

čtvrtek v 14.20 hod., neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2014

Všeobecný : Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim Pán daroval pokoj a mír.

Misijní : Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím nadšení k hlásání evangelia po celém světě.

Národní: Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a k pohotové službě bližním.

Místní: Aby společná modlitba růžence v rodinách posilovala víru a lásku rodin