Neděle                                      16. října                           29.neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za rodiče Dohnalovy,Burešovy a vnučku Janičku

v 9.30  Havl. Borová – za Kamila a Annu Hájkovy a rodiče z obojí strany

v 10.30 Vepřová – výročí posvěcení kaple – za živé a + obyvatele Vepřové

 

Pondělí    17. října     památka sv.Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

v 19.00  Velká Losenice– za  Kateřinu Jarošovou, rod Jarošů, Strašilů a

Imramovských

 

Středa                                           19. října

v 14.30 Velká Losenice– Losík  – Drakiáda

v 15.00 Velká Losenice – katechetické setkání

v 17.00   Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za  zemřelé spolužáky r.1944

 

Čtvrtek                                          20.října

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek                                            21.října

v 19.00 Velká Loseniceza Anežku a Františka Němcovy a celý rod

 

Sobota                                          22. října

v 17.00  Oudoleň –  za rodinu Kubátovu a Málkovu

 

Neděle                                      23. října                         30. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Antonii a Stanislava Zvolánkovy a syna Stanislava

+ křest Štěpánka Broncová

v 11.00 Velká Losenice –  za Jaromíra Bauera,rod Bauerů, Chvátalů a Pojmanů


 

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření

Velká Losenice – pátek – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.30 –14.45 hod.

 

Modlitba růžence

Velká Losenice

pondělí,středa,pátek – před euch. obětí,

úterý, čtvrtek,sobota – 17.00 hod.

neděle 7.20  a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod. čtvrtek v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. ( Obecní úřad )

Vepřová

úterý, čtvrtek,neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc říjen  2016

Všeobecný :   Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.

Evangelizační : Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.

Národní:  Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.

Farní : Aby modlitba růžence posilovala víru farnosti a úctu k Panně Marii.