29. neděle v mezidobíNeděle 22.října

8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borováza Jaroslava Kyncla a dceru Marii

v 10.30 Vepřová – posvícení – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

 

Pondělí 23.října

v  19.00 Velká Losenice- za Bohuslava Paulíčka, manželku, rodiče sourozence

 

Úterý 24.října

v  19.00 Velká Losenice- za rodiče Dohnalovy a Burešovy a vnučku Janičku

 

Středa 25.října

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za zemřelé spolužáky r.1944

 

svátek sv.Šimona a Judy, apoštolůSobota 28. října

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

 


 

konec letního času 03.00 – 02.00 hod.


 

 

30. neděle v mezidobíNeděle 29.října

8.00 Velká Losenice posvícení – za farníky

+ žehnání sochy sv.Jana Nepomuckého

v 9.30 Havlíčkova Borováza Josefa a Marii Veselých a rody Veselých

v 11.00 Velká Loseniceposvícení – za rodiče Sobotkovy,Havlíčkovy a sourozence

 


 

Modlitba Růžence

Velká Losenice

pondělí, úterý,středa – před euch. obětí

čtvrtek,pátek, sobota – 18.00 hod.

neděle před euch.obětí v 7.20 a 10.20 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod. čtvrtek v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. ( Obecní úřad )

Vepřová

úterý,čtvrtek, neděle v 18.00 hodin

Havlíčkova Borová

neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00 – 9.30 hod.


Úřední hodiny:

středa – 14.00 -16.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc října 2017

Evangelizační : Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra

Národní : Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných

Farní: Aby modlitba růžence posilovala víru farnosti a úctu k Panně Marii