29. neděle v mezidobí BNeděle 21. října

v 8.00 Velká Losenice – za úmysl dárce

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Machovce, rodiče a prarodiče

v 10.30 Vepřová – výročí posvěcení kaple – za živé a + obyvatele Vepřové

 

Pondělí 22.října

v 19.00 Velká Losenice – za rodiče Machovy, dceru Marii a za rodiče Milfaitovy

 

Středa 24.října

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Františka Jaroše, rodiče a rod Kubátů a Novotných

 

Čtvrtek 25.října

v 15.00 Havlíčkova Borová – za zemřelé rodiče

 

Pátek 26.října

v 19.00 Velká Losenice- eucharistická oběť

 

Sobota 27.října

v 17.00 Oudoleň – za Františka Plíhala (16.15 – sv.smíření)


——————— konec letního času – 03.00 – 02.00 hod. ————————

 

slavnost Výročí posvěcení kostelaNeděle 28. října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonína a Růženu Zdražilovy

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých, Pelikánovu a Lacinovu

 


 

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek 18. 00 – 18.45 hod.


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod.

Modlitba růžence:

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek – před euch. obětí,

úterý, čtvrtek, sobota – 18.00 hod.

neděle 7.20 a 10.20 hodin

Malá Losenice

čtvrtek, neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. ( Obecní úřad )

Vepřová

úterý, čtvrtek, neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2012

 

Všeobecný : Aby se nová evangelizace rozvíjela v nejstarších křesťanských zemích.

Misijní : Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyústilo v obnoveném závazku k evangelizaci

Národní : Aby pomazání ke královskému kněžství nás uschopňovalo pro službu církvi a světu.