29. neděle v mezidobíNeděle 18.října

v 8.00   Velká Losenice   – za rodiny Rymešovy,Hegnerovy a Bohumilu Kindrovou

v 9.30   Havl.Borová  – za Marii a Josefa Veselých

v 10.30 Vepřová výročí posvěcení kaple  – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

 

Úterý 20. října

v 19.00  Velká Losenice –  za  rodiny Černých

 

Středa 21. října

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za rodiče Dohnalovy,Burešovy a vnučku Janičku

 

Čtvrtek 22.října

v 15.00 Havlíčkova Borová –  eucharistická oběť

v 19.00 Malá Losenice – za živé a  +  obyvatele M.Losenice (18.00 – sv.smíření)


Pátek 23.října

v 19.00 Velká Losenice –  za  Jiřího a Marii Dejmalovy, rodiče a syna Petra

 

Sobota24.října

v 17.00 Oudoleň – za  živé a + členy rodiny Holasovy a Stehnovy (16.15 – sv.smíření)

 


konec letního času  03.00 – 02.00 hod.


Slavnost Výročí posvěcení kostelaNeděle 25.října

v 8.00   Velká Losenice – za farníky

v 9.30   Havl.Borová  – za  Jiřího a Růženu Stranských a rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Jaromíra Bauera,rod Bauerů, Pojmanů a Chvátalů


Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.30 –14.45

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc říjen  2015

Všeobecný : Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní podobou otroctví.

Misijní :  Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby s misijním duchem ohlašovala evangelium těm,kdo na ně ještě čekají

Národní: Za zodpovědné a poctivé křesťany,kteří budou v církvi dobrými hospodáři duchovního i hmotného bohatství.

Místní: Aby  společná modlitba růžence posilovala společenství naší farnosti