29.neděle v mezidobí C Neděle 20.října

v 8.00 Velká Losenice- za Františka Tomana, oboje rodiče a sourozence Marii

a Stanislava

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Františka Doležala a rodinu Doležalovu

v 10.30 Vepřová – výročí posvěcení kaple – za farníky

 

Pondělí 21.října

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Zaoralovu,Březinovu, Emu a Vladimíra

Sedlákovy

 

Středa 23.října

v 16.15 Velká Losenice – sakristie – ministrantská schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Františku a Aloise Roseckých, rod Roseckých, Hubáčků a Králíčků

 

Pátek 25.října

v 19.00 Velká Losenice- za Jana Vytlačila a rodiče,rod Kubátů a Marii

Vytlačilovou

 

Sobota 26.října

v 17.00 Oudoleň – za Karla Kubáta, rodiče a sourozence

———————- konec letního času 03:00 – 02:00 …………………………..

 

30.neděle v mezidobí CNeděle 27.října

v 8.00 Velká Losenice – slavnost Výročí posvěcení kostela – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za rodinu Kolouchovu, Havlíčkovu, Říčanovu a

Medovu

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Janáčkovu a celý rod

 


Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

 

Farní knihovna :

Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2013

Všeobecný: Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry,že si jej přejí ukončit,

aby zakusili blízkost Boží lásky.

Misijní : Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany

ve vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova

Národní: Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici.

Místní: Aby modlitba růžence posilovala víru církve a úctu k Panně Marii

jednotlivých věřících, celého farního společenství, našeho národa a celé církve.