Neděle 11. prosince     3. neděle adventní A

v 8.00 Velká Losenice – za  farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Josefa Stránského pilota RAF

v 11.00 Sázava – za rodinu Sáblíkovu, Jindrovu,Brabcovu a Krčilovu

 

Pondělí 12. prosince

v 8.00  Velká Losenice – eucharistická oběť

v 18.00  Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

(17.30 – sv.smíření)


Středa 14. prosince     památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

ve 13.00 Velká Losenice – Losík – setkání seniorek a seniorů

v 17.00  Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež za živé a zemřelé členy rodiny Mackovy, Nedělkovy a poděkování za dar života

Čtvrtek 15. prosince

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

(17.30 – sv. smíření)


Pátek 16. prosince

v 18.00 Velká Losenice –  za Marii a Miroslava Vytlačilovy, bratra Jana a synovce Jiřího

 

Sobota 17. prosince

8.00 – 11.00 Velká Losenice – adventní svátost smíření

v 16.00  Oudoleň  –  eucharistická oběť

(15.15 – sv.smíření)

 

Neděle 18. prosince     4. neděle adventní A

v 8.00 Velká Losenice – za  farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Řečických a Helenu Pospíchalovou

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Šidlákovy, syna, dva zetě a vnučku

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 35,1-6a 10

žalm 146

Jak 5,7-10

Mt 11,2-11

Čt

Iz 54,1-10

žalm 30

Lk 7,24-30

Po

Nm 24,2-7.15-17a

žalm 25

Mt 21,23-27

Iz 56,1-3a 6-8

žalm 67

Jan 5,33-36

Út

Sof 3,1-2.9-13

žalm 34

Mt 21,28-32

So

Gn 49,1a.2.8-10

žalm 72

Mt 1,1-17

St

Iz 45,6b-8.21b-25

žalm 85

Lk 7,19-23

Ne

Iz 7,10-14

žalm 24

Řím 1,1-7

Mt 1,18-24