3.neděle adventní BNeděle 11.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Václava a Antonii Holcmanovy,sourozence a rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Blaženu Havlíčkovou, zetě a oboje rodiče

Pondělí 12. prosince

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

památka sv.Jana od Kříže, kněze a učitele církve Středa 14.prosince

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Růženu Augustinovou, rodiče a sourozence

Čtvrtek 15.prosince

v 15.00 Havl. Borová za +Adolfa a Justinu Sobotkovy,syna Jaroslava a manželku

Pátek 16.prosince

v 18.00 Velká Losenice – za Miroslava Vytlačila a rodiče

Sobota 17. prosince

8.00 – 11.00 Velká Losenice – adventní svátost smíření

ve 14.00 Velká Losenice – Losík – 4.adventní schůzka

v 15.00 Velká Losenice – Losík – 1.zkouška na hru Čtvrtý z mudrců

v 16.00 Oudoleň – za Antonína Bence, ob. rodiče a manželé Hospodkovy

4.neděle adventní BNeděle 18.prosince

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová-za Václava a Růženu Štefovy,sourozence a rodiče z ob.strany

v 11.00 Velká Losenice – za Aloise a Marii Šidlákovy a celý rod

+ křest Julie Anna Horká


Farní knihovna : Velká Losenice – neděle 9.00-11.00 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc prosinec 2011

Všeobecný : Za národy světa, aby vzájemným poznáváním a úctou rostly v harmonii a pokoji.

Misijní : Aby se děti a mladí lidé stávali posly evangelia, aby byla respektována jejich důstojnost a aby byli chráněni před násilím a vykořisťováním

Národní Za Boží milost a pomoc církvi, kde každý pokřtěný se v síle Ducha Svatého stává světlem, solí i kvasem Kristova evangelia.

Místní: Aby duchovní prožití adventu posilovalo víru v rodinách i farnosti.