3.neděle v mezidobí A Neděle 26.ledna

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Antonína a Marii Fiedlerovy, rodiče, prarodiče a dceru Stanislavu

v 11.00 Velká Losenice – za Jana Uttendorfského, rodiče a ten rod

 

1200.výročí smrti Karla VelikéhoÚterý 28.ledna

v 18.00 Velká Losenice za Boženu Lodínovou,manžela, syna a zeťě

 

Středa 29.ledna

v 16.15 – Velká Losenice – ministranstká schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež


Čtvrtek 30. ledna

v 15.00 Havl.Borová – za rodinu Henzlovu a Imramovských

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (17.00 – sv.smíření)


památka sv.Jana Boska, kněze Pátek 31.ledna

v 18.00 Velká Losenice za Marii a Lucii Lacinovy, Jaroslava Kamaráda,syna a rodinu Němcovu

 

Sobota 1.února

v 16.00 Oudoleň – za Elišku Holasovu a rodiče Klepetkovy

 

svátek Uvedení Páně do chrámu Neděle 2.února

v 8.00 Velká Losenice za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl. Borová – za Jaroslava Kyncla a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

 


 

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2014

Všeobecný: aby církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost starších lidí.

Misijní : za kněze,zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na díle evangelizace.

Národní: Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí,kteří nepoznali jeho lásku,k přijetí radostného poselství Kristova evangelia.

Místní: Aby pokřtění čerpali z milostí, které dostali a předávali víru bližním.