Neděle 23. ledna     3. neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 11.00 Velká Losenice – za Boženu Roseckou, manžela a dva syny

 

Pondělí 24. ledna     památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 26. ledna     památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Růženu a Josefa Dohnalovy a syna Pavla

 

Čtvrtek 27. ledna

v 15.00  Havlíčkova Borová –  eucharistická oběť

v 17.00 Sázava – za Marii a Pavla Závodného

 

Pátek 28. ledna     památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

v 18.00 Velká Losenice – za rodiny Pibilovy, Hejnovy, Zachovy a Burešovy

 

Sobota 29. ledna

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 30. ledna     4. neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Adolfa a Libuši Veselých, snachu a rodiny Veselých

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

v 17.00  Sázava – kostel Panny Marie Karmelské – ekumenická bohoslužba

 


 

Svátost smíření

Velká Losenice: pátek – zpovědní místnost – 17.00–17.45 hod.

Havlíčkova Borová: čtvrtek – fara – 14.00–14.45 hod.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Neh 8,2-4a.5-6.8 – 10

žalm 19

1Kor 12,12-30

Lk 1,1-4,4,14-21

Čt

2 Sam 7,18-19.24-29

Žl 132,1-2.3-5.1

Mk 4,21-25

Po

2 Sam 5,1-7.10

Žl 89,20.21-22.25-26

Mk 3,22-30

2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17

Žl 51,3-4.5-6a.

Mk 4,26-34

Út

Sk 22,3-16 nebo Sk 9,1-22

Žl 117,1.2

MK 16,15-18

So

2 Sam 12,1-7a.10-17

Žl 51,12-13.

Mk 4,35-41

St

2 Sam 7,4-17

Žl 89,4-5.27-28.29-30

Mk 4,1-20

Ne

Jer 1,4-5.17-19

žalm 71

Kor 12,31- 13,13

Lk 4,21 – 30