3.neděle adventní CNeděle 13. prosince

v 8.00   Velká Losenice   – za farníky

v 9.30 Havl.Borová          – za  plk. Josefa Stránského, pilota RAF

v 11.00 Velká Losenice    za  Lukáše a Luboše Glogara a Radka Sýkoru

 

Pondělí 14.prosince

v 8.00 Velká Losenice- za  Václava Nedělku, snachu a rodiče

 

Úterý 15.prosince

v 13.00 Velká Losenice – pohřeb – pan Václav Matěja (*1938)


Středa 16. prosince

v 17.00 Velká Losenice –   eucharistická oběť pro děti a mládež

za Jana Zacha, manželku, rodiče Pospíchalovy,Martinů a sestru Marii

 

Čtvrtek 17.prosince

v 15.00  Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 18. prosince

v 18.00 Velká Losenice- za  Miloslava Nedělku,rodiče Machovy a dva syny

 

Sobota 19. prosince

8.00 – 11.00 –Velká Losenice – adventní svátost smíření

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

4.neděle adventní CNeděle 20. prosince

v 8.00   Velká Losenice   – za farníky

v 9.30 Havl.Borová         – za  rodinu Bencovu a Sedlákovu

v 11.00 Velká Losenice    – za  rodinu Kubátovu a Novotných


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

Sv.smíření:

Velká Losenice – Losík –  pátek – 17.00 – 18.00 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc prosinec 2015

Všeobecný : Abychom všichni zakoušeli milosdenství našeho Boha, který se nikdy neunaví nám odpouštět.

Misijní Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození nalezly znamení pevné naděje.

Národní: Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše srdce a my pochopili, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví

Místní: Aby duchovní prožití adventu nás připravilo na příchod Krista o Vánocích,  na konci našeho života i na konci času.