3. neděle adventní BNeděle 17.prosince

8.00 Velká Losenice – za farníky

9.30 Havlíčkova Borováza Marii Stránskou,bratry Josefa a Jiřího a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Šidlákovy,syna Aloise a vnučku Ludmilu

+ křest Štěpánka Pokorná


Pondělí 18. prosince

v  18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 20.prosince

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Václava Matěju a oboje rodiče

 

Čtvrtek 21.prosince

v 15.00 Havlíčkova Borováeucharistická oběť

 

Pátek 22 . prosince

v 18.00 Velká Losenice – za Emílii a Bohuslava Paulíčkovy

 

Sobota 23. prosince

8.00 – 11.00 Velká Losenice – příprava vánoční výzdoby

9.00 Velká Losenice – nácvik ministrantů na vánoční svátky

 

4. neděle adventní BNeděle 24. prosince

8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

9.30 Havlíčkova Borová eucharistická oběť

v 17.00 Havlíčkova Borová – za Václava Pechu, oboje rodiče a vnučku Janičku

– slavnost Narození Páně

v 22.00 Velká Losenice – za rodiče Roseckých, Švomovy,syna ,snachu a rodiče Henzlovy – slavnost Narození Páně


 


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc prosinec 2017

 

Evangelizační : Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.

Národní : Za vytrvalost v modlitbě

Farní: Aby Advent byl v rodinách skutečnou duchovní přípravou na Vánoce