Neděle 15. prosince 3. neděle adventní A

v 8.00 Velká Losenice  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová  za Jaroslava Ondráčka a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Jiřího Dejmala, manželku, rodiče a syna Petra

Pondělí     16. prosince

v 8.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť

Středa     18. prosince

v 15.00 hodin – Losík  adventní schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za rodiče Paulíčkovy

Čtvrtek     19. prosince

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

Pátek     20. prosince

v 18.00 Velká Losenice za rodinu Kubátovu a Novotných a živé a zemřelé toho rodu

Sobota     21. prosince

v 16.00 Oudoleň – za rodinu Halíkovu, Loubkovu, Štefáčkovu                          

(15.15 – sv.smíření)

Neděle 22. prosince 4. neděle adventní A

v 8.00 Velká Losenice  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jiřinu a Františka Ondráčkovy a Marii Zychovou

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Šidlákovy a Aloise a vnučku Ludmilu

 

 


 

 

Farní knihovna: Velká Losenice – neděle 9.00-9.30 hod.

Svátost smíření: Velká Losenice – pátek – zpov. místnost – 17.00-17.50 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2019

Evangelizační: aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.

Národní: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.

Farní: Aby advent byl v rodinách skutečnou duchovní přípravou na Vánoce.

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 11,1-10

žalm 72

Řím 15,4-9

Mt 3,1-12

Čt

Sd 13,2-7.24-25a

žalm 71

Lk 1,5-25

Po

Nm 24,2-7.15-17a

žalm 25

Mt 21,23-27

Iz 7,10-14

žalm 24

Lk 1,26-38

Út

Gn 49,1a 2.8-10

žalm 72

Mt 1,1-17

So

Pis 2,8-14

žalm 33

Lk 1,39-45

St

Jer 23,5-8

žalm 72

Mt 1,18-24

Ne

Iz 7,10-14

žalm 24

Řím 1,1-7

Mt 1,18-24

Ohlášky dle údajů zpracovává a na dotazy odpovídá pastorační asistentka Marta Králíčková