3.neděle adventní CNeděle 16. prosince

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30   Havlíčkova Borová – za  Františka Bořila, celý rod a duše v očistci

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Františka Roseckých,syna,živé a zemřelé

 

Úterý 18.prosince

v 18.00 – za Jana Kamaráda, rodiče a rodiče Částečkovy

 

Středa 19.prosince

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť  pro děti a mládež

za Emílii a Bohuslava Pavlíčkovy, rodiče a sourozence

 

Čtvrtek 20.prosince

v 15.00  Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 21.prosince

v 18.00 Velká Losenice – za živé a + členy rodiny Novotných a Kubátovy

Sobota 22.prosince

v  16.00  Oudoleň  – na poděkování a celoživotní ochranu a Boží požehnání

 

4.neděle adventní CNeděle 23. prosince

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30   Havlíčkova Borová – za  Ludmilu a Miroslava Novotného a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Šidlákovy, syna Aloise a vnučku Ludmilu


Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost –  pátek  – 17.30 -17.50 hod.

Havlíčkova Borová – kostel –čtvrtek  – 14.30 – 14.45 hod.

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle  –  9.00 – 9.30 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc prosinec  2018

Evangelizační : aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se

světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.

Národní : aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu

Farní : Aby duchovní prožití adventu nás připravilo na příchod Krista

o Vánocích,  na konci našeho života i na konci času.