3. neděle postní ANeděle 19.března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová-za Matyldu a Jaroslava Říčanovy, syna a zetě Miloslava

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa Částečku a ten rod a P. Bošinu a P. Vlacha

 

slavnost sv.Josefa, snoubence Panny MariePondělí 20. března

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Annu Sochaničovou,Josefa Henzla a celý rod

+ udílení sv.nemocných

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Musilovu,Fiedlerovu a Novotnovu

+ udílení sv.nemocných


Úterý 21.března

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (17.00 – sv.smíření)


Středa 22. března

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii a Josefa Havlíčkovy a rod Starých

 

Pátek 24. března

v 18.00 Velká Loseniceza Marii a Josefa Ronovského a ten rod

 

slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚSobota 25. března

v 8.00 Velká Losenice – za Marii a Jana Smejkalovy

v 9.30 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

 


 

změna času – > z 02.00 hod. – posunout na > 03.00 hod. 


4. neděle postní ANeděle 26.března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Růženu a Františka Krčálovy a jejich rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za rodiny Pokornovy,Ledvinkovy,Fraiovy a duše v oč.


Křížové cesty

 

Velká

Losenice

pondělí, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

 

úterý, čtvrteksobota

od 17.00.hod

Malá Losenice

čtvrtek kaple – 17.30 hod.

neděle kaple 13.00 hod

Vepřová

pátek – Obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod.

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2017

Evangelizační : Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu celé církve skrze modlitbu i hmotnou pomoc.

Národní: O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia

Farní : Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků