3.neděle postní BNeděle 4. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Evu Šteklovu, Františka a Jiřinu Tonarovy a rodinu Tonarovu a Břízovu

v 11.00 Velká Losenice-za Josefa Roseckého,syna, Josefa Grigara a Josefa Sedláka

 

Pondělí 5. března

v 8.00 Velká Losenice – za Annu a Josefa Sobotkovy a oboje rodiče

 

Středa 7. března

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa a Libuši Dočekalovy,rod Dočekalů a Šerejchů

 

Čtvrtek 8.března

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Františka Loubka,rod Loubků,Pavlíčků a Cimplů

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (17.00 – sv.smíření)

 

Pátek 9.března

v 18.00 Velká Losenice – za Marii a Jana Smejkalovy

 

Sobota 10.března

v 16.00 Oudoleň – za rodiče Musilovy,Slámovy a živé a + členy těchto rodů

 

4.neděle postní BNeděle 11. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Říčanovy,syna a zetě Miloslava

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Jaroslava Augustinovy a rod Čejků

+ křest Ondřej Lempera

 


 

Křížové cesty

 

Velká

Losenice

středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

pondělí,úterý,

čtvrtek,sobota

od 17.00.hod

Malá Losenice

čtvrtek – 17.30 hod. neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – Obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. , čtvrtek 14.15 hod.

Pořežín

čtvrtek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30 hod.

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 17.30-17.55 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2018

Evangelizační : aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.

Národní : za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného

Farní: Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků