Neděle 3.března     3. neděle postní B

v 8.00 Velká Losenice  –   za farníky 

v 9.30 Havl.  Borová – za dceru Evu,rodiče,Jiřinu a Františka Tonarovy a celý rod                             

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Blaženu Havlíčkovy,rod Havlíčků a Holasů  + křest  Jakub Novotný

 

Středa 6. března

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Ludmilu a Františka Uttendorfských,syna a celý rod

 

Čtvrtek 7. března

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť pro děti a mládež

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice

(17.30 – sv.smíření)

 

Pátek 8. března

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Vosmekovu

 

Sobota 9. března

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť 

 

Neděle 10. března     4. neděle postní B

v 8.00 Velká Losenice  –   za farníky 

v 9.30 Havl.   Borová – za  rodiče Říčanovy,syna s manželkou a tetě Miloslava

v 11.00 Sázava – za rodiny Wasserbauery a zetě Luboše

 


 

Křížové cesty

Velká Losenice

středa, pátek – půl hodiny před eucharistickou obětí

pondělí, úterý, čtvrtek, sobota – 17.00 hod.

neděle ráno – 7.15 hod. a 10.15 hod.

Malá Losenice

čtvrtek – 17.30 hod.

neděle – 13.00 hod.

Vepřová

pátek – 15.00 hod.

Havl. Borová

neděle – 8.45 hod.

čtvrtek – 14.15 hod.

Pořežín

čtvrtek – 18.00 hod.

Sázava

pondělí–čtvrtek – 18.00 hod.

neděle – 10.20 hod.

Oudoleň

sobota – 15.15 hod.

 


Boží slovo v liturgii

Ne

Ex 20,1-17

žalm 19

1Kor 1,22-25

Jan 2,13-25

Čt

Jer 7,23-28

žalm 95

Lk 11,14-23

Po

2 Král 5,1-15a

žalm 42

Lk 4,24-30

Oz 14,2-10

žalm 81

Mk 12,28b-34

Út

Dan 3,25.34-43

žalm 25

Mt 18,21-35

So

Oz 6,1-6

žalm 51

Lk 18,9-14

St

Dt 4,1.5-9

žalm 147

Mt 5,17-19

Ne

2 Kron 36,14-16.19-23

žalm 137

Ef 2,4-10

Jan 3,14-21