3.neděle postní CNeděle 28. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Evu Šteklovu, Jiřinu a Františka Tonarovy

a celý rod Tonarů, Březinů a Pavlíčků

v 11.00 Velká Losenice – za Břetislava Roseckého,bratra a rodiče

+ křest Kateřina Sienská Lánová


Úterý 1.března

v 18.00 Velká Losenice –za rodiče Machovy, Milfaitovy a Marii Sedlákovou

 

Středa 2. března

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

na poděkování za Anežku Pleslovou

 

Čtvrtek 3.března

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 4.března

v 18.00 Velká Losenice – za Marii a Jana Smejkalovy

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 5.března

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

4.neděle postní CNeděle 6. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonii a Antonína Koloucha a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava a Marii Augustinovy a rod Čejků

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření :

Velká Losenice – Losík – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.

 

 

 

Velká

Losenice

Úterý,středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

Pondělí,čtvr-

tek,sobota

od 17.00.hod

Malá Losenice

neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – kaple

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. ,čtvrtek 14.15 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2016

Všeobecný : Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou podporu a děti

mohly vyrůstat ve zdravém a klidném prostředí.

Evangelizační : Aby křesťané, znevýhodňovaní a pronásledovaní pro víru díky

neutuchající modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní evangeliu.

Národní: Ať se k matkám, které podstoupily interrupci a nesou v srdci výčitky,

lítost a bolest, umíme stavět s citlivostí, milosrdenstvím a soucitem.

Farní : Aby letošní doba postní byla dobou opravdového prohloubení naší víry.