3.neděle postní Neděle 7. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl. Borová – za Františka a Růženu Krčálovy

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava a Marii Augustinovy a rod Čejků

Pondělí 8. března

v 18.00 Velká Losenice – za Miroslava Vytlačila a rodiče

Středa 10. března

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež


Čtvrtek 11. března

v 15.00 Havl. Borová – za + Marii Bořilovou a živé rodiny Adamcovy, Bořilovy a Špalovy

v 18.00 Malá Losenice – za Jaroslavu Dejmalovou (17.00 – sv.smíření)


Pátek 12. března

v 18.00 Velká Losenice za Marii a Jana Smejkalovy

Sobota 13. března

v 16.00 Oudoleň – za rodiče Rosických, syna Františka a rodinu

4.neděle postní Neděle 14. března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rodiče Říčanovy, syna Jaroslava a zetě Miloslava

v 11.00 Velká Losenice- za Marii a Bohumíra Sedlákovy, rodiče a rod Roseckých

———————————————————————————————–

Farní knihovna : Velká Losenice – Losík – 9.00-10.00 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45

Křížové cesty:

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

úterý, čtvrtek, sobota

od 17.00.hod

Malá Losenice

neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – kaple

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod. , čtvrtek 14.15 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2010

Všeobecný : Aby byla světová ekonomika řízena podle zásad spravedlnosti a poctivosti a s ohledem na skutečné potřeby lidí, zvláště nejchuších.

Misijní : Aby církve v Africe byly všude na celém kontonentu znamením a nástrojem usmíření a spravedlnosti.

Národní: Aby křesťané odolali pokušení konzumního stylu života a znovu objevili hodnotu postní kázně a střídmého způsobu života..

Místní : Aby doba postní byla dobou opravdového prohloubení naší víry.