Neděle 21. ledna     3.neděle v mezidobí (Božího slova)

v 8.00 Velká Losenice  –   za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za rod Zdražilů,  Svobodů a Ježků

v 11.00 Velká Losenice – za živé a zemřelé členy rodiny Kamarádovy

v 17.00 Sázava– kostel Panny Marie Karmelské – ekumenická bohoslužba

 

Pondělí 22. ledna

v 8.00 Velká Loseniceza Evu Synkovu a Miroslava Polreicha

 

Středa 24.ledna   památka sv.Františka Saleského, biskupa a učitele církve

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za rodinu Uttendorfských, Zikmundovu, Veselých,živé a + těchto rodů

 

Čtvrtek 25.ledna      svátek Obrácení sv.Pavla, apoštola

v 15.00 Havlíčkova Borová –  eucharistiká oběť

v 17.00 Sázava – za rodinu Rymešovu a ten rod

 

Pátek 26. ledna     památka sv.Timoteje a Tita, biskupů

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Musilovu,Fiedlerovu a Novotných

 

Sobota 27 . ledna

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť  

 

Neděle 28. ledna   4.neděle v mezidobí (Božího slova)

v 8.00 Velká Losenice  –   za farníky

v 9.30 Havl. Borová- za Antonína a Marii Fiedlerovy,dcery Stanislavu a Marii a oba rody

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha,rodiče a souirozence

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Jon 3,1-5.10

žalm 25,

1 Kor 7,29-31

Mk 1,14-20

Čt

Sk 22,3-16

žalm 117

Mk 16,15-18

Po

2 Sam 5,1-7.10

žalm 89

Mk 3,22-30

2 Tim 1,1-8

žalm 96

Lk 10,1-9

Út

2 Sam 6,12b- 15.17-19

žalm 24

Mk 3,31-35

So

2 Sam12,1-7a.10-17

žalm 51

Mk 4,35-41

St

2 Sam 7,4-17

žalm 89

Mk 4,1-20

Ne

Dt 18,15-20

žalm 95

1Kor 7,32-35

Mk 1,21-28