3.neděle v mezidobíNeděle 24. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rod Štefů, Janáčků a Staňků

v 11.00 Velká Losenice-za Antonii a Františka Roseckých a rod Fialů

svátek Obrácení sv.Pavla, apoštolaPondělí 25. ledna

v 18.00 Velká Losenice za rodiče Pohankovy a syna Josefa, rodiče Štěrbovy,vnučku Mirečku a vnuka Péťu

Středa 27. ledna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

památka sv.Tomáše Akvinského, kněze a učitele církveČtvrtek 28. ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Bohumila Imramovského, rodiče, rodiny

Henzlovy a Vackovy

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa Roseckého, otce a rodiny Novotných a Roseckých

4.neděle v mezidobí Neděle 31. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rodinu Zdražilovu a Svobodovu + křest Jiří Ronovský

v 11.00 Velká Losenice-za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

———————————————————————————————–

Farní knihovna : Velká Losenice – Losík – 9.00-10.00 hod.

Svátost smíření: Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2010

Všeobecný : Aby se mladí lidé učili používat moderní sdělovací prostředky

ke svému osobnímu růstu a k lepší přípravě na svou službu společnosti.

Misijní : Aby si všichni věřící v Krista uvědomovali, že jednota mezi křesťany je podmínkou účinnějšího hlásání evangelia..

Národní: Abychom v Duchu a pravdě dokázali vést dialog s lidmi jiných názorů, abychom dovedli pozorně naslouchat a nacházet správná slova postoje pro své svědectví o Kristu.

Místní : Aby rodiče naplňovali slib Bohu , který dali při křtu svých dětí .