3.neděle velikonočníNeděle 10.dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Bořila, celý rod a duše v očistci

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Čumplovu a Danielovu

 

památka sv.Stanislava, biskupa a mučedníkaPondělí 11.dubna

v 8.00 Velká Losenice za Marii Dobrovolnou, rod Dobrovolných a Jágrů

 

Úterý 12.dubna

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (18.00 – sv. smíření)


Středa 13.dubna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Jitku a Jana Králíčkovy,syna Josefa a Gabriela

 

Čtvrtek 14.dubna

v 15.00 Havlíčkova Borová – pohřeb pana Josefa Smejkala

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (18.00 – sv.smíření)


Pátek 15.dubna

ve 14.00 Havlíčkova Borová – pohřeb paní Růženy Hamerníkové

v 19.00 Velká Losenice – za Jiřího a Miroslavu Zachovy a Marii Vytlačilovou

v 19.45 Velká Losenice -Losík – setkání vedoucích na tábor


Sobota 16.dubna

ve 12.00 Velká Losenice – svatba Dana Vacovská + Jiří Javorský

v 15.00 Velká Losenice – na poděkování za 30 let společného života

v 17.00 Oudoleň – za Jaroslavu a Františka Janáčkovy a rodiče

 

Neděle 17.dubna 4.neděle velikonoční

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Neuvirtovou, manžela a celý rod

+ křest Tomáš Němec

v 11.00 Velká Losenice – za Františka a Jindřišku Roseckých a oboje rodiče

 


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2016

Všeobecný : Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji

neocenitelnou práci

Evangelizační : Aby afričtí křesťané uprostřed politicko – náboženských střetů

vydávali svědectví lásky a víry v Ježíše Krista neutuchající

modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní evangeliu.

Národní: Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi

hledající, konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev

jako rodinu a našli v ní svůj domov

Farní : Aby velikonoční obnova křestního slibu proměnila katolíky naší farnosti