3.neděle velikonoční  BNeděle 19.dubna

v 8.00 Velká Losenice   – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová  – za Marii Neuvirtovou, manžela a celý rod

v 11.00 Velká Losenice –  za  Jaroslava Weishaupta,oboje rodiče a celý rod

 

Pondělí 20.dubna

v 19.00  Velká Losenice  – za Marii a Josefa Havlíčkovy a rod Starých

 

Středa 22.dubna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodinu Loukotovu, Kamarádovu,Němcovu,Špinarovu,Roseckých

 

svátek sv.Vojtěcha, biskupa a mučedníkaČtvrtek 23.dubna

v 15.00 Havl. Borová –  za za Ludmilu a Václava Šorfovy

 

Pátek 24.dubna

v 19.00 Velká Losenice – za   Františka Pátka, rod Pátků,Remsů a Pařilů

 

svátek sv.Marka, evangelistySobota 25.dubna

v 17.00 Oudoleň – za  Jaroslavu a Františka Janáčkovy, rodiče z obojí strany

 

Neděle 26.dubna 4.neděle velikonoční  B

v 8.00 Velká Losenice   – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová  – za  Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 11.00 Velká Losenice-za Marii a Františka Sedlákovy,bratra Bohumila a ob.rodiče

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod.

 

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45 hod.

Velká Losenice – pátek 18.00-18.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc duben  2015

Všeobecný :Aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránit ho jako dar od Boha

Misijní Za pronásledované křesťany, aby pociťovali utěšující přítomnost zmrtvých vstalého Pána a sounáležitost celé církve

Národní:  Aby nas Bůh učinil hodnými svého povolání

Místní : Aby velikonoční radost prostoupila život farnosti