3.neděle velikonoční CNeděle 14. dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za rod Pavlíčků, Loubků a Cimplů

v 11.00 Velká Losenice – za Františka a Jindřišku Roseckých a oboje rodiče

 

Pondělí 15.dubna

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Josefa Havlíčkovy a rod Starých

 

Středa 17.dubna

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodiny Černých

 

Čtvtrtek 18.dubna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Machovcovu a Petrlíkovu

 

Pátek 19.dubna

v  19.00 Velká Losenice – za Jana a Marii Hladíkovy,ob.rodiče a strýce Emila

 

Sobota 20.dubna

v 17.00 Oudoleň – za Jaroslavu a Františka Janáčkovy a rodiče

 

4.neděle velikonoční CNeděle 21. dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Miroslava Stránského, rodiče a sourozence

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Weishaupta a oboje rodiče


Farní knihovna:

Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.


Svátost smíření:

Velká Losenice – 17.00-17.45 hod. – pátek

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.00-14.45 hod. – fara

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc duben 2013

 

Všeobecný: Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem života

Misijní : Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem

naděje a vzkříšení

Národní: Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost.

Místní : Aby velikonoční radost naplnila duše všech věřících ve farnosti