Výročí posvěcení kostelaNeděle 26.října

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ : v 8.30 Velká Losenice – eucharistická oběť

– za rodinu Fiedlerovu,Musilovu a Novotnovu

9.30 zahájení farního shromáždění a předání medailí farního svazu

9.45 Liberi Dei

10.30 – Losík – přednáška sestry Angely – Matka Vojtěcha Hasmandová

11.30 – setkání modlitebních skupin živého růžence

12.00 – modlitba Anděl Páně a požehnání

 

Středa 29.října

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Čtvrtek 30.října svátek Výročí posvěcení katedrály

v 15.00 Havlíčkova Borová – za děti,jejich rodiny, rodiny jejich dětí a duše v oč.

 

Pátek 31.října

v 18.00 Velká Losenice – za rod Nedělků, Sobotků, Kubátů a Uttendorfských

 

slavnost Všech svatýchSobota 1.listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Jacháčkovu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Zdeňka Stránského a celý rod

v 13.00 – Velká Losenice – hřbitov – křížová cesta

13.30 – 17.30 – Velká Losenice – Losík – rekolekce

 

Vzpomínka na všechny věrné zemřeléNeděle 2.listopadu

v 8.00 Velká Losenice – na úmysl papeže + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Jonákovy, syna Jana a Václava Havlíčka

v 11.00 Velká Losenice – za všechny zemřelé

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00-9.30 hod

Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek 16.30-17.45 hod,

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

 

Modlitba Růžence

Velká Losenice

pondělí, středa,čtvrtek, pátek – před euch. obětí, úterý-18.00

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod. čtvrtek v 19.00

Vepřová

úterý,čtvrtek v 18.00 hodin

Havlíčkova Borová

čtvrtek v 14.20 hod.

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

 


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc listopad 2014

Všeobecný : Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.

Misijní : Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy, řeholníky a řeholnice.

Národní: Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým dnem svého života směřujeme vědomě.

Místní: Aby společenství se zemřelými farníky a příbuznými bylo posilováno naší

modlitbou.