30. neděle v mezidobíNeděle 29.října

8.00 Velká Losenice posvícení – za farníky

+ žehnání sochy sv.Jana Nepomuckého

v 9.30 Havlíčkova Borováza Josefa a Marii Veselých a rody Veselých

v 11.00 Velká Loseniceposvícení – za rodiče Sobotkovy,Havlíčkovy a sourozence

 

svátek Výročí posvěcení katedrályPondělí 30.října

v  13.30 Velká Losenice- pohřeb pana Jaromíra Jaroše (*1942)


Úterý 31.října

v  18.00 Velká Losenice- za rodiče Roseckých,Švomovy,syna Josefa a snachu Annu

 

slavnost VŠECH SVATÝCHStředa 1.listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Zdeňka Stránského a celý rod

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Jacháčkovu

 

Vzpomínka na všechny věrné zemřeléČtvrtek 2. listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – na úmysl papeže


Pátek 3. listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za Marii Ronovskou a duše v očistci

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


památka sv.Karla Boromejského, biskupaSobota 4. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť na zahájení REKOLEKCE

v 16.00 Oudoleň – Antonína Bence, rodiče a sourozence a manžele Hospodkovy

 

31. neděle v mezidobíNeděle 5.listopadu

8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

9.30 Havlíčkova Borováza Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 11.00 Velká Losenice – za Miloslava Nedělku a oboje rodiče

 


Modlitba Růžence

Velká Losenice

pondělí, úterý – před euch. obětí

neděle před euch.obětí v 7.20 a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. ( Obecní úřad )

Vepřová

úterý v 18.00 hodin

Havlíčkova Borová

neděle v 8.50 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – Losík

pondělí 17.00-17.45 hod.

úterý – 16.00 – 17.45 hod.

Havlíčkova Borová – kostel

středa – 14.00 – 14.50 hod.

 

Farní knihovna : Velká Losenice – Losík – 9.00 – 9.30 hod.


Úřední hodiny: středa – 14.00 -16.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc listopad 2017

Evangelizační : Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.

Národní : Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality Farní: Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhalo ke spáse celé farnosti