Neděle 25. října     30. neděle v mezidobí

(Velká Losenice – slavnost výročí posvěcení kostela)

9.00 – 17.00 Velká Losenice – ADORACE

(do 2 adorujících v kostele nebo členové 1 rodiny)

Prosím, zapište se ve vchodu kostela. Děkuji.

 

Pátek     30. října

13.00  – 17.00   Velká Losenice –  ADORACE

(do 2 adorujících v kostele nebo členové 1 rodiny)

Prosím, zapište se  ve vchodu kostela. Děkuji.

15.00 – 17.00  Velká Losenice – sv. smíření

Prosím před zpovědní místností max. 2 osoby

 

Neděle 1. listopadu     slavnost VŠECH SVATÝCH

9.00 – 17.00 Velká Losenice, Sázava, Malá Losenice , Havlíčkova Borová – ADORACE

(do 2 adorujících v kostele nebo členové 1 rodiny)

Prosím, zapište se ve vchodu kostela. Děkuji.

 


V tomto týdnu budou odslouženy mše sv. s intencemi:

Za rodiny Roseckých, Novotných, Dejmalovu a Grigarovu

Za rodiče Jacháčkovy a dceru Jaroslavu

Za Zdeňka Stránského a celý rod

Za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2020

Evangelizační: Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.

Národní: Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.

Farní: Aby  společná modlitba růžence posilovala společenství naší farnosti nejen v době pandemie koronaviru.

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2020

Všeobecný: Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka.

Národní: Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať pod ochranou sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi.

Farní: Aby společenství se zemřelými farníky a příbuznými bylo posilováno naší modlitbou.

 


 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Ex 22,20-26

žalm 18

1Sol 1,5c – 10

Mt 22,34 – 40

Čt

Ef 6,10-20

žalm 144

Lk 13,31 – 35

Po

Ef 4,32 – 5,8

žalm 1

Lk 13,10-17

Flp 1,1 – 11

žalm 111

Lk 14,1 – 6

Út

Ef 5,21-33

žalm 128

Lk 13,18 – 21

So

Flp 1,18

žalm  42

Lk  14,1 – 11

St

Ef 2,19 – 22

žalm 119

Lk 13,22-30

Ne

Zj 7,2-4.9-14

žalm 24

1 Jan 3,1-3

Mt5,1-12