Neděle 31. října 30. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa a Marii Veselých a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Jaroslava Kamarádovy a syna Bohumíra

 

Pondělí 1. listopadu slavnost VŠECH SVATÝCH

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Zdeňka Stránského

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Jacháčkovu a dceru Jarku

 

Úterý 2. listopadu VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

v 15.00 Havlíčkova Borová – na úmysl papeže

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť


Středa 3. listopadu

ve 14.00 Havlíčkova Borová – pohřeb paní Marie Čermákové (*1937)

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež


Pátek 5. listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za Ludmilu a Jana Lacinovy a oboje rodiče

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 6. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť na zahájení REKOLEKCE

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 7. listopadu 32. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaromíra a Růženu Veselých, rod Veselých a Růžičků

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Františka Roseckých, syna Jiřího a celý rod

 

 


 

 

Svátost smíření

Velká Losenice – zpovědní místnost

pondělí, úterý – 17.00–17.50 hod.

středa – děti, mládež + tatínkové + maminky – 15.30–16.30 hod.

Havlíčkova Borová – kostel

pondělí, úterý – 14.30–14.45 hod.

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Dt 6,2-6

Žl 18,2-3a.3bc

Žid 7,23-28

Mk 12,28b-34

Čt

Řím 14,7-12

Žl 27,1.4.13-14

Lk 15,1-10

Po

Zj 7,2-4.9-14

Žl 24(23)

1Jan 3,1-3

Mt 5,1-12a

Řím 15,14-21

Žl 98,1.2-3ab.3cd-4

Lk 16,1-8

Út

Mdr 3,1-9

Žl 116(114;115)

Řím 8,14-23

Mt 25,31-46

So

Řím 16,3-9.16.22-27

Žl 145,2-3.4-5.10

Lk 16,9-15

St

Řím 13,8-10

Žl 112,1-2.4-5.9

Lk 14,25-33

Ne

1 Král 17,10-16

Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10

Žid 9,24-28

Mk 12,38-44