Slavnost Výročí posvěcení kostelNeděle 28. října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonína a Růženu Zdražilovy

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých, Pelikánovu a Lacinovu

 

Pondělí 29.října

v 18.00 Velká Losenice-za Josefu Zaoralovou,Ferdinanda a Emu Sedlákovou,

Vladimíra Sedláka

 

Úterý 30.října

v 18.00 Vepřová za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (17.00 – sv.smíření )


Středa 31.října

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za naše dobrodince, živé i mrtvé sousedy

 

Čtvrtek 1.listopadu slavnost VŠECH SVATÝCH

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Zdeňka Stránského a rodiče

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Jacháčkovou

 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉPátek 2 .listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – za Marii Ronovskou

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 3.listopadu

v 17.00 Oudoleň – za Jindřicha Holase, rodiče a sourozence

 

31.neděle v mezidobí BNeděle 4.listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa a Marii Veselých a rodiny Veselých

v 11.00 Velká Losenice – za Boží požehnání životnímu jubileu 80 narozeninám a

členy rod. Hegnerovy

 


 

 

Svátost smíření: Velká Losenice – pondělí 17. 00 – 17.45 hod.

středa – děti, mládež + tatínkové + maminky – 15.30-16.30

čtvrtek – 16.30 – 17.45 hod.


 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 – 9.30 hod.

 

Modlitba růžence:

Velká Losenice

pondělí, středa – před euch. obětí,

úterý v 18.00 hod.

neděle 7.20 a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. ( Obecní úřad )

Vepřová

úterý, neděle v 18.00 hodin

Havl. Borová

neděle v 8.50 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc listopad 2012

Všeobecný : Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně svědčili o věrnosti ukřižovanému a vzkříšenému Pánu

Misijní : Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům.

Národní : Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti

Místní : Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhalo ke spáse celé farnosti.