Neděle 30. října     31. neděle v mezidobí  C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky – výročí posvěcení kostela

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Josefa a Marii Veselých a rodiny Veselých

v 11.00 Velká Losenice –  za Marii a Jaroslava Kamarádovy

 

Úterý 1. listopadu     slavnost VŠECH SVATÝCH

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Zdeňka Stránských

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Jacháčkovou a dceru Jarku

 

Středa 2. listopadu     Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Imramovských, Henzlovu a Váchovu

v 18.00  Velká Losenice  – na úmysl papeže

 

Pátek 4. listopadu     památka sv.Karla Boromejského, biskupa

v 18.00  Velká Losenice  –  za Ludmilu a Jana Lacinovy a oboje rodiče

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 5. listopadu

v 16.00  Oudoleň  –     eucharistická oběť

 

Neděle 6. listopadu     32. neděle v mezidobí  C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Antonína a Růženu Zdražilovy a dceru

v 11.00 Velká Losenice –  za rodinu Sobotkovu a Kamarádovu

 

 


 

Modlitba růžence

Velká Losenice

pondělí –  17.00 hod. neděle 7.20  a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod.

Vepřová

neděle v 18.00 hodin

Havl. Borová

neděle v 8.50 hod.

 

 


 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Mdr 11,22-12,2

žalm 145

2 Sol1,11-2,2

Lk 19,1-10

Čt

Flp 3,3-8a

žalm 105

Lk 15,1-10

Po

Flp 2,1-4

žalm 131

Lk 14,12-14

Flp 3,17-4,1

žalm 122

Lk 16,1-8

Út

Zj 7,2-4.9-14 1

Jan 3,1-3

Mt 5,1-12a

So

Flp 4,10-19

žalm 112

Lk 16,9-15

St

Mdr 3,1-9

žalm 116

Řím 8,14-23

Mt 25,31-46

Ne

2 Mak 7,1-2.9-14

žalm 17

2Sol 2,16-3,5

Lk 20,27-38