31. neděle v mezidobíNeděle 5.listopadu

8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

9.30 Havlíčkova Borováza Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 11.00 Velká Losenice – za Miloslava Nedělku a oboje rodiče

 

Pondělí 6. listopadu

v  13.30 Velká Losenice- pohřeb paní Marie Hegnerové (*1932)


Úterý 7.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 8.listopadu

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za manželé Niedermertlovy.ob. rodiče, bratry a Fanušku Temlovu

 

svátek Posvěcení lateránské bazilikyČtvrtek 9. listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borováeucharistická oběť

 

památka sv.Lva Velikého, papeže a učitele církvePátek 10. listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za Marii Wasserbauerovou,manžela, jejich rodiče a sourozence

 

památka sv.Martina, biskupaSobota 11. listopadu

v 16.00 Oudoleň – za Amálii a Ludmilu, Elišku Holasovy a jejich rodiny

 

32. neděle v mezidobíNeděle 12.listopadu

8.00 Velká Losenice – za farníky

9.30 Havlíčkova Borováza Růženu a Jiřího Stránských a rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Antonii a Františka Roseckých a rodinu Fialovu

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00 – 9.30 hod


Svátost smíření

Velká Losenice – Losík – pátek 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.00 – 14.50 hod.


Úřední hodiny:

Velká Losenice – Losík – středa – 14.00 -16.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc listopad 2017

Evangelizační : Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.

Národní : Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality

Farní: Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhalo ke spáse celé farnosti