Neděle 3. listopadu 31.neděle v mezidobí

v 8.00    Velká Losenice  – za  farníky  + ADORACE

v 9.30    Havlíčkova Borová – za rodinu Holcmanovu, Janáčkovu a Němcovu

v 11.00  Velká Losenice – za rodinu Kubíčkovu,Jirkovu a Němcovu

+ křest Dora Augustinová , Sabina Konfrštová

Pondělí 4. listopadu, památka sv. Karla Boromejského, biskupa

v 18.00 Velká Losenice-za rodiče Polreichovy a syna Miroslava a živé a +toho rodu

Středa 6. listopadu

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež

za  rod Malých, Pavlíků a duše v očistci

Čtvrtek 7. listopadu

ve 14.00 Havlíčkova Borová – pohřeb paní Jiřiny Holasové (*1933)

v 18.00  Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové  (17.00 – sv.smíření)

Pátek 8. listopadu

v 18.00 Velká Losenice za  Marii Wasserbauerovou.manžela,rodiče a sourozence

Sobota 9. listopadu, svátek Posvěcení lateránské baziliky

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 10. listopadu 32.neděle v mezidobí

v 8.00   Velká Losenice  – za  farníky

v 9.30    Havlíčkova Borová – za  Františka a Marii Doležalovy a celý rod

v 11.00 Sázava – za  Jaroslava Jaroše, manželku,rodiče a sourozence

 

 


 

Farní knihovna: Velká Losenice – neděle  9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – zpov. místnost – 17.00-17.50 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby:  na měsíc  listopad  2019

Evangelizační: aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.

Národní: Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.

Farní: Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhal ke spáse celé farnosti.

 

Boží  slovo v liturgii

Ne

2 Mak 7,1-2.9-14

žalm  17

2 Sol 2,16 – 3,5

Lk 20,27-38

Čt

Řím 14,7-12

žalm 27

Lk 15,1-10

Po

Řím 11,29-36

žalm 69

Lk 14,12-14

Řím 15,14-21

žalm 98

Lk 16,1-8

Út

Řím 12,5-16a

žalm 131

Lk 14,15-24

So

Ez 47,1-2.8-9.12

žalm 46

1Kor 3,9c-11.16-17

Jan 2,13-22

St

Řím 13,8-10

žalm 112

Lk 14,25-33

Ne

2 Mak 7,1-2.9-14

žalm 17

2 Sol 2,16-3,5

Lk 20,27-38

Ohlášky dle údajů zpracovává a na dotazy odpovídá pastorační asistentka Marta Králíčková