31.neděle v mezidobí B

Neděle 4.listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa a Marii Veselých a rodiny Veselých

v 11.00 Velká Losenice – za Boží požehnání životnímu jubileu 80 narozeninám

a členy rodiny Hegnerovy

 

Pondělí 5.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Úterý 6.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 7.listopadu

v 17.00 Velká Losenice – bohoslužba pro děti a mládež


Čtvrtek 8.listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice za živé a + obyvatele Malé Losenice

(17.00 – sv.smíření)


Pátek 9 .listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky

v 18.00 Velká Loseniceza Jiřího Zacha a ten rod

 

Sobota 10.listopadu

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť na zahájení REKOLEKCE

v 16.00 Oudoleň – za Antonína Bence oboje rodiče a manžele Hospodkovy

 

Neděle 11.listopadu 32.neděle v mezidobí B

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Bořila, rodiče a celý rod

+ křest Tomáš Křehlík

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Jarošovu a rodinu Černých

 


 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pondělí 17. 00 – 17.45 hod.

středa – děti, mládež + tatínkové + maminky – 15.30-16.30

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc listopad 2012

Všeobecný : Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně svědčili

o věrnosti ukřižovanému a vzkříšenému Pánu

Misijní : Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům.

Národní : Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti

Místní : Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhalo ke spáse celé farnosti