31.neděle v mezidobí C Neděle 3.listopadu

v 8.00 Velká Losenice za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – Františka Bořila, rodiče a duše v očistci

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Lemperovu a Plevovu + křest Vojtěch Blažek

 

památka sv.Karla Boromejského, biskupaPondělí 4.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Jana Velkova

 

Středa 6.listopadu

v 15.00 – Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 16.15 – schůzka ministrantů

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii Roseckou a rod Roseckých a Nedělků

 

Čtvrtek 7.listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 8.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

svátek Posvěcení lateránské baziliky Sobota 9 .listopadu

v 8.00 – Velká Losenice eucharistická oběť na zahájení REKOLEKCE

v 16.00 Oudoleň – za živé + členy rodiny Janáčkovy,Benákovy, Horákovy a Dejmalovy

 

32.neděle v mezidobí C Neděle 10.listopadu

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiny Nevolovy a Šmídovy

v 11.00 Velká Losenice – za rod Ledvinků,Macků a duše v očistci


Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová –čtvrtek – 14.00 – 14.45

Farní knihovna : Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc listopad 2013

Všeobecný: Za kněze prožívající těžkosti,aby na své cestě věrnosti nacházeli posilu, ve svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu.

Misijní : Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly misionáře ostatním církvím

Národní: Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení.

Místní: Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhalo ke spáse celé farnosti.