32. neděle v mezidobíNeděle 6. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky  + ADORACE

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Jiřího a Růženu Stránských a  rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice –  za Jaroslava Jaroše, manželku, rodiče a sourozence

 

Pondělí 7. listopadu

v 18.00 Velká Losenice za Janičku Burešovou a zemřelé mladé lidi naší farnosti

 

Úterý 8. listopadu

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

(17.30 – sv.smíření)


svátek Posvěcení  lateránské bazilikyStředa 9. listopadu

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Františku a Aloise Roseckých, rodiče a Josefa Králíčka

 

památka sv.Lva Velikého, papeže a učitele církveČtvrtek 10.listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (17.30 – sv.smíření)


památka sv.Martina, biskupaPátek 11. listopadu

v 18.00  Velká Losenice  –  za   Marii Ronovskou a duše v očistci

 

památka sv.Josafata, biskupa a mučedníkaSobota 12. listopadu

v 16.00  Oudoleň –  za rodiče Benákovy,vnuka Petra, za rodinu Slamařovu,

Benákovu. Stehnovu a Bačkovských

 

33. neděle v mezidobí Neděle 13. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Františka Bořila, rodiče a duše v očistci

v 11.00 Velká Losenice- za Františka Sáblíka, rodinu Jindrovu,Brabcovu a Krčilovu


 

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod


Svátost smíření :

Velká Losenice –  Losík – pátek –  17.00 –  17.45 hod.

Havlíčkova Borová –  fara – čtvrtek- 14.00 – 14.50 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc listopad  2016

Všeobecný :   Aby země, které se ujímají velkého počtu uprchlíků a běženců, byly podporovány ve svém úsilí být solidárními

Evangelizační : Aby se kněží a laici ve farnostech podíleli na službě ve prospěch společenství a nepodléhali pokušení malomyslnosti

Národní:  Ať je modlitba za zemřelé a naše úcta k nim svědectvím o jedinečnosti každého lidského života a jeho věčné perspektivě v Boží lásce.

Farní : Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhalo ke spáse celé farnosti.