32. neděle v mezidobíNeděle 8.listopadu

v 8.00   Velká Losenice   – za farníky

v 9.30   Havl.Borová  – za  Františka Bořila, rodiče, celý rod a duše v očistci

v 11.00 Velká Loseniceza Janičku Burešovou a Václava Pechu

 

svátek Posvěcení lateránské bazilikyPondělí 9.listopadu

v 18.00  Velká Losenice –   za Karla a Ludmilu Milfaitovy a jejich rody

 

památka sv.Martina, biskupaStředa 11. listopadu

v 15.00 Velká Losenice – Losík –  katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za zesnulé  spolužáky r. 1944: Josefa Koloucha, Františka Uttendorfského, Marii Stránskou, Václava Nedělku, Jiřího Havlíčka, Josefa Pátka, Ludmilu Hockerovou, Břetislava Roseckého a Alenu Vaverovou

 

památka sv.Anežky České, pannyPátek 13.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za Marii a Josefa Wasserbauerovy,oboje rodiče, rodiče a sourozence

 

Sobota 14.listopadu

v 16..00 Oudoleň – za rodiče Benákovy, vnuka Petra,rodiny Slamařovu, Benákovu, Stehnovu a Bačkovských

33. neděle v mezidobí

Neděle 15.listopadu

v 8.00   Velká Losenice   – za farníky

v 9.30 Havl.Borová- za Antonii a Stanislava Zvolánkovy,Ludmilu a Jaroslava Stehlíka

v 11.00 Velká Loseniceza Františka Sáblíka,rodinu Jindrovu,Brabcovu a Krčilovu

v 15.00 Velká Losenice –Losík –

přednáška Ing.Pavla Jajtnera – Islám a imigranti


 

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

Sv. smíření:

Velká Losenice – Losík –  pátek – 17.00 – 18.00 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc listopad  2015

Všeobecný : Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi

lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my.

Misijní Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho mohli doprovázet na cestě a udržovat jeho naději živou.

Národní: Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště z důvodu nenávisti a válek.

Místní: Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhalo ke spáse celé farnosti.