Neděle 12. listopadu     32. neděle v mezidobí

8.00 Velká Losenice  –   za farníky

9.30 Havl. Borováza  Antonína a Růženu Zdražilovy a dceru Marii

11.00 Sázava – za  Jaroslava Jaroše, manželku, rodiče a sourozence

 

Pondělí 13.listopadu     památka sv.Aněžky České, panny

v  8.00 Velká Losenice – za rodinu Kamarádovu  

 

Středa 15. listopadu

v 16.00 hod. v Losík- katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za rod Bauerů, Pojmanů a Chvátalů

 

Čtvrtek 16. listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť


Sobota 18. listopadu  

v 16.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 19. listopadu     33. neděle v mezidobí

8.00 Velká Losenice  –   za farníky

9.30 Havl. Borováza Františka Bořila, živé a zemřelé  členy rodiny + křest Mikuláš Petrlík

11.00 Velká Losenice- za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu

 


 

Svátost smíření

Velká Losenice – pátek – 17.30-17.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.00 – 14.50 hod.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Mdr 6,12-16

žalm 63

1 Sol 4,13-18  Mt 25,1-13

Čt

Mdr 7,22-8,1

žalm 119

Lk 17,20-25

Po

Mdr 1,1-7

žalm 139

Lk 17,1-6

Mdr 13,1-9

žalm 19

Lk 17,26-37

Út

Mdr 2,23-3,9

žalm 34

Lk 17,7-10

So

Sk 28,11-16.30-31

žalm 98

Mt 14,22-33

St

Mdr6,1-11

žalm 82

Lk 17,11-19

Ne

Ez 34,11-12.15-17

žalm 23

1 Kor 15.20-26-28

Mt 25,31-46