32.neděle v mezidobíNeděle 11. listopadu

v 8.00 Velká Losenice za rodinu Sáblíkovou, Jindrovovu, Brabcovu a Krčilovu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Františka Doležalovy rodiny z obojí strany

v 11.00 Sázava – zafarníky

 

památka sv.Josafata, biskupa a mučedníkaPondělí 12. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

památka sv.Alžběty Uherské, řeholniceStředa 14 . listopadu

v 17.00 Velká Losenice – bohoslužba pro děti a mládež

 

 

Sobota 17. listopadu

v 16.00 Oudoleň – za rodinu Benákovu, vnuka Petra, rodinu Slanařovu, Bačkovských a Stehnovu

 

33.neděle v mezidobíNeděle 18. listopadu

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 11.00Velká Losenice – za Jaroslava Jaroše, manželku,rodiče a sourozence


 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2018

Evangelizační: aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.

Národní: aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu

a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti

Farní: Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhalo ke spáse farnosti