32.neděle v mezidobí C Neděle 10.listopadu

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiny Nevolovy a Šmídovy

v 11.00 Velká Losenice – za rod Ledvinků,Macků a duše v očistci

 

památka sv.Martina, biskupaPondělí 11.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

památka sv.Anežky České, pannyStředa 13.listopadu

v 16.15 – schůzka ministrantů

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodiny Černých

 

Čtvrtek 14.listopadu

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 15.listopadu

v 18.00 Velká Losenice-za Marii Wasserbauerovou,manžela a jejich rodiče a

sourozence

 

Sobota 16 .listopadu

v 16.00 Oudoleň – za rodiče Benákovy,vnuka Petra a rod.Bořilovu,Bačkovských a

Stehnovu

 

33.neděle v mezidobí C Neděle 17.listopadu

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa Dvořáka,jeho rodiče a celý rod Dvořáků

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých a Fialovu

 


 

Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová –čtvrtek – 14.00 – 14.45

Farní knihovna :

Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc listopad 2013

Všeobecný: Za kněze prožívající těžkosti,aby na své cestě věrnosti nacházeli posilu, ve svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu.

Misijní : Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly misionáře ostatním církvím

Národní: Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení.

Místní: Aby spojení se zemřelými v modlitbě pomáhalo ke spáse celé farnosti.