32.neděle v mezidobíNeděle 7. listopadu

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl. Borová – za Františka Bořila , rodiče a celý rod

+ křest Michal Křehlík

v 11.00 Velká Losenice – za živé a + členy rodiny Kubátovy a Novotných

Pondělí 8.listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za Václava a Marii Ondřejkovy

Úterý 9. listopadu svátek Zasvěcení lateránské baziliky

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť (výklad katolické etiky)

památka sv.Lva Velikého, papeže a učitele církveStředa 10 .listopadu

v 15.00 Havl. Borová – za Annu Sochaničovou, Josefa Henzla a celý rod

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a školní mládež

Neděle 14. listopadu 33.neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Adolfa a Jiřinu Neubauerovy a rodinu Královu

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Sáblíka, rodinu Jindrovu, Brabcovu a Krčilovu


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík : Ne 9.00 – 11.00

Svátost smíření:

V. Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc listopad 2010

Všeobecný : Aby oběti drog nebo jiných forem závislosti nacházely díky podpoře křesťanského společenství a v moci našeho zachraňujícího Boha sílu k radikální změně života

Misijní : Aby se misijní činnost církví v Latinské Americe v duchu výzvy svých biskupů rozšířila na celý kontinent a stala se součástí celosvětového misijního poslání Božího lidu

Národní: Za stálé překonávání sklonu k lhostejnosti a za citlivou spoluúčast na všech bolestech našich blízkých i vzdálených bratří a sester

Místní : Aby spojení se zemřelými v modlitbě vedlo farnost ke spáse