Neděle 15. listopadu     33. neděle v mezidobí

9.00 – 17.00 Velká Losenice, Sázava, Malá Losenice, Havlíčkova Borová – ADORACE

(do 2 adorujících v kostele nebo členové 1 rodiny)

Prosím, zapište se ve vchodu kostela. Děkuji.

 

Středa     18. listopadu

13.00 – 17.00 Velká Losenice – ADORACE

(do 2 adorujících v kostele nebo členové 1 rodiny)

Prosím, zapište se ve vchodu kostela. Děkuji.

16.00 – 17.00  Velká Losenice – sv. smíření

Prosím před zpovědní místností max. 2 osoby

 

Pátek 20. listopadu

13.00 – 17.00 Velká Losenice – ADORACE

(do 2 adorujících v kostele nebo členové 1 rodiny)

Prosím, zapište se ve vchodu kostela. Děkuji.

 

Neděle 22. listopadu     slavnost Ježíše Krista Krále

9.00 – 17.00 Velká Losenice, Sázava, Malá Losenice, Havlíčkova Borová – ADORACE

(do 2 adorujících v kostele nebo členové 1 rodiny)

Prosím, zapište se ve vchodu kostela. Děkuji.

 


 

V tomto týdnu budou odslouženy mše sv. s intencemi:

Za Milušku Urbanovu, manžela a oboje rodiče

Za rod Jarošů, Wasserbauerů a Malých

Za Miloslava Nedělku, bratra a oboje rodiče

Za Jana a Annu Janáčkovy, sourozence a rodiče

Za Amálii a Josefa Holasovy a děti

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2020

Všeobecný: Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka.

Národní: Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať pod ochranou sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi.

Farní: Aby společenství se zemřelými farníky a příbuznými bylo posilováno naší modlitbou.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Př 31,10 – 13.19 – 20.30-31

žalm 128

1 Sol 5,1-6

Mt 25,14 – 30

Čt

Zj 5,1-10

žalm 149

Lk 19,41-44

Po

Zj 1,1-4;2,1-5a

žalm 1

Lk 18,35-43

Zj 10,8-11

žalm 119

Lk 19,45-48

Út

Zj 3,1-6.14-22

žalm 15

Lk 19,1-10

So

Zj 11,4-12

žalm 144

Lk 20,27-40

St

Zj 4,1-11

žalm 150

Lk 19,11-28

Ne

Ex 34,11-12.15-17

žalm 28

1Kor 15,20-26.28

Mt 25,31-46